بر اساس اطلاعات گمرک ایران در دو ماهه نخست امسال انواع زعفران ایرانی معادل ۲۵ تن به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان به کشورهای مختلف صادر شده است درصورتی‌که زعفران صادراتی ایران در مدت مشابه سال قبل معادل ۲۷ تن به ارزش ۱۱۵ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در دو ماهه نخست سال جاری از انواع زعفران ایرانی معادل ۲۵ هزار و ۴۸۱ کیلوگرم(۲۵.۵ تن) به ارزش ۳۷ میلیون و ۴۶۱ هزار دلار یا ۱۱۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۲۵ هزار تومان به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است.

شرح صادرات زعفران ایرانی به کشورهای مختلف به این شرح بوده است:

اسپانیا معادل شش هزار و ۶۹۱ کیلو گرم معادل هشت میلیون و ۲۸ هزار دلاراسترالیا معادل ۴۲ کیلوگرم به ارزش ۸۳ هزار دلارافغانستان معادل یک کیلوگرم به ارزش دو میلیون و ۴۹۰ هزار دلارامارات متحده عربی معادل ۱۱ هزار کیلوگرم به ارزش ۱۸ میلیون و ۶۴۳ هزار دلارانگلستان معادل ۳۷ کیلوگرم به ارزش ۶۹ هزار دلارایالت متحده آمریکا معادل ۷۱ کیلوگرم به ارزش ۱۲۱ هزار دلارایتالیا معادل ۱۲۵ کیلوگرم به ارزش ۱۹۵ هزار دلارآلمان معادل ۹۷ کیلوگرم به ارزش ۱۵۶ هزار دلاربحرین معادل ۲۰۴ کیلوکرم به ارزش ۱۵۳ هزار دلاربنگلادش معادل ۶ کیلوگرم به ارزش ۱۲ هزار دلارپاکستان معادل یک کیلوگرم به ارزش ۱.۵ هزار دلارتایوان معادل۷۲ کیلوگرم به ارزش ۱۰۱ هزار دلارترکیه معادل ۳ کیلوگرم به ارزش ۴۰۰۰ دلارجمهوری چک معادل ۲ کیلوگرم به ارزش ۴۰۰۰ دلارچین معادل دو هزار کیلوگرم به ارزش سه میلیون و ۳۳۲ هزار دلارژاپن معادل ۵۷ کیلوگرم به ارزش ۸۸ هزار دلارسنگاپور معادل ۳۹ کیلوگرم به ارزش ۶۹ هزار دلارسوئد معادل ۶۲۴ کیلوگرم به ارزش ۹۴۷ هزار دلارسوئیس معادل ۲۰۱ کیلوگرم به ارزش۳۴۴ هزار دلارعراق معادل ۲۱ کیلوگرم به ارزش ۳۵ هزار دلارعمان معادل ۳۱ کیلوگر به ارزش ۵۳ هزار دلارفرانسه معادل ۲۰۵ کیلوگرم به ارزش ۲۶۸ هزار دلارفیلیپین معادل ۵ کیلوگرم به ارزش ۸۰۰۰ دلارقطر معادل ۳۶۹ کیلوگرم به ارزش ۲۹۰ هزار دلارکانادا معادل ۱۸ کیلوگرم به ارزش ۴۴ هزار دلارکویت معادل ۱۱۱ کیلوگرم به ارزش ۱۷۵ هزار دلارلبنان معادل۴ کیلوگرم به ارزش ۶۰۰۰ دلارنروژ معادل چهار کیلوگرم به ارزش ۷۰۰۰ دلارمالزی معادل ۲۸ کیلوگرم به ارزش ۴۵ هزار دلارنپال معادل ۲۸ کیلوگرم به ارزش ۴۲ هزار دلارهلند معادل ۴۰۴ کیلوگرم به ارزش ۱۹۲ هزار دلارهنگ کنگ ۷۶۶ کیلوگرم به ارزش یک میلیون و ۱۲۴ هزار دلاریونان معادل ۱۰ کیلوگرم به ارزش ۱۸ هزار دلاردر دو ماهه نخست سال گذشته نیز انواع زعفران ایرانی با حجمی معادل ۲۷.۴ تن به ارزش ۴۰.۷ هزار دلار یا ۱۱۵ میلیارد تومان به کشورهای مختلف از جمله آلمان، بحرین، چین، ژاپن، ‌ سوئیس، فرانسه، ‌هلند، ‌ کانادا، ‌ کویت و… صادر شده است. یکی از مشتریان مهم زعفران ایرانی در سال گذشته عربستان است. بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در دو ماهه نخست سال گذشته صادرات زعفران ایران به عربستان معادل ۲.۳ تن و به ارزش سه میلیون و ۱۱۶ هزار دلار بوده است. این کشور در سال ۱۳۹۵ از لیست مقاصد صادرات زعفران ایرانی، حذف شده است.