وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی به انتقاد از تجمل گرایی مسئولین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، سید جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی به انتقاد از تجمل گرایی مسئولین پرداخت: وزیرم اما خودم نان و مایحتاج خانه ام را می خرم و فرزندانم را به مدرسه می رسانم اما شنیده ام برخی از مدیران استانی برای خانواده شان ماشین اختصاصی و راننده دارند.