وزیر نیرو گفت: خشکسالی امسال کشور در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است اگر به مدیریت صحیح مصرف در شرب، کشاورزی و سایر بخش ها نپردازیم، روش های جدید تامین تنها مشکل را به صورت مقطعی حل خواهد کرد و بعد از چند سال مجددا دچار مشکل می شویم.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا اردکانیان وزیر نیرو در شورای اداری استان گلستان گفت: ما تاخیری چندین ساله در خصوص بحث مدیریت توأمان عرضه و تقاضا داریم. هنوز آبهایی برای مهار، شبکه هایی برای احداث و نیروگاه هایی برای تجهیز در کشور داریم اما در کنار آن باید به مدیریت مصرف نیز بپردازیم. 

وی با اشاره به اینکه خشکسالی امسال کشور در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است، افزود: اگر به مدیریت صحیح مصرف در شرب، کشاورزی و سایر بخش ها نپردازیم، روش های جدید تامین تنها مشکل را به صورت مقطعی حل خواهد کرد و بعد از چند سال مجددا دچار مشکل می شویم.

اردکانیان تصریح کرد: افزایش تولید برق در سال ۱۳۹۸ را دنبال خواهیم کرد اما تنها با افزایش تولید نمی‌توان از خاموشی های سال آینده فرار کرد؛ باید برای نحوه مصرف برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه ما این است که خدمات را به صورت متوازن ارائه دهیم و هیچ تبعیضی در این راه صورت نگیرد.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به مصرف هدر رفت آب در بخش شرب، افزود: باید در این بخش از ابزار اصلاح قیمت مشترکین پر مصرف استفاده کرد.

اردکانیان با بیان اینکه در بخش کشاورزی سیاست ممنوعیت کشت برنج را نمی توان یک شبه اجرا کرد، گفت: باید به سمت این سیاست حرکت و فکری به حال معیشت جایگزین کشاورزان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط حساسی در منطقه و کشور داریم،‌ گفت: هر زمان که کار اقتصاد دنیا به هم می ریزد، معمولا آن را با جنگ های بزرگ برطرف می کنند. تردیدی نیست که دشمنان به دنبال برهم زدن امنیت منطقه هستند تا مشکلات خودشان را حل کنند.

وزیر نیرو