در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۸۷ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز چهارشنبه 10 مرداد بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۸۷ هزار تومان افزایش به سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۴۰ هزار تومان افزایش، به سه میلیون و ۷۶۵ هزار تومان رسید.

نیم سکه دو میلیون و ۱۳ هزار تومان شد

همچنین هر نیم سکه با ده هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۱۳ هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون و ۱۲ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۵۱۲ هزار تومان رسید.