محمود رضا حقی فام گفت: در هفته آینده دمای هوا مناطق شمالی کشور کاهش می یابد، از این رو طبق برنامه قطعی برق تا ده روز آینده پایان خواهد یافت.

سخنگوی حقی فام در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه قطعی برق در نقاط گرمسیری اجرا نمی شود گفت: در برنامه ریزی برای قطعی به تنها هدف کاهش مصرف میدر کشور نبود و در مناطقی که گرم هستند برای جلوگیری از فشار بر مردم چندان قطعی برق انجام نشده است.

حقی با اشاره به اینکه دما در تهران هفته آینده دما بین 38 و 39 درجه است افزود: ناحیه شمالی کشور هفته آینده کاهش دما خواهد داشت و تا ده روز آینده قطعی برق در کشور حذف خواهد شد.

او با تاکید ولتاژ در سراسر کشور اندازه گیری می شود و برنامه ای برای کاهش ولتاژ نداریم گفت: امروز عمده مصرف سوخت در نیروگاه ها گاز است و تنها در شرایط خاص مجوز استفاده از مازوت داریم، زیرا آلودگی زیست محیطی ایجاد می کند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه بهره برداری از نیروگاههای برق آبی کشور میانگین 4 هزار مگاوات است افزود: در صبح ها بهره برداری از نیروگاههای برق آبی 3 هزار مگاوات و در شب ها تا 6 هزارمگاوات افزایش می یابد.

حقی فام با اعلام اینکه واردات برق امسال در نتیجه مسائل فنی کاهش یافته است تصریح کرد: برنامه ما افزایش مبادلات برق با کشورهای همسایه است که شامل هر دو بخش واردات و صادرات خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه برای خسارت خاموشی تعهدی نداریم افزود: طبق قانون در قراردادها  با مشترکین ذکر می شود که در زمان هایی قطعی برق خواهیم داشت و اگر به دلیل قطعی برق خسارتی به تولیدکننده وارد شود تعهدی نداریم و آنها باید به سمت استفاده از برق اضطراری بروند.