هیچگونه توافقی با بانک پاسارگاد جهت پرداخت دینار و ارز مسافرتی به زائران عتبات انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، پیرو درج خبر پرداخت ارز به دانشجویان جهت زیارت عتبات توسط بانک پاسارگاد و استعلام هم‌میهنان عزیز، به آگاهی می‌رساند هیچگونه توافقی با بانک پاسارگاد جهت پرداخت دینار و ارز مسافرتی به زائران عتبات انجام نشده است.