فردا در کلانشهر تهران خاموشی برنامه‌ریزی شده تدوین نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی، ناگزیر به پیش‌بینی اعمال محدودیت بار در شبکه‌های توزیع برق تهران است. از این‌رو، این شرکت برای روز جاری و همچنین برای روز شنبه به انتشار جداول جدید اعمال محدودیت‌های بار اقدام کرد.

این در شرایطی است که برای فردا در کلانشهر تهران خاموشی برنامه‌ریزی شده تدوین نشده است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد که با تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف "۱۲ الی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳"، و انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری رسانند.