رضا اردکانیان اظهار کرد: با توجه به نیاز داخلی دو شبکه انتقال برق جدید با کشورهای همسایه ایجاد خواهد شد تا ضمن مدیریت بهتر توزیع برق در داخل کشور، بتوانیم به تعهدات صادرات برق به کشورهای همسایه نیز عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر نیرو امروز در نشست مبادله سند برنامه اقدام مشترک با همتای خود در وزارت ارتباطات گفت: این سند در راستای توسعه فناوری دیجیتال در صنعت آب و برق کشور برای بهبود مدیریت مصرف است.

رضا اردکانیان ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی برق ناشی از زمانبندی یا نقص فنی گفت: با توجه به اینکه به تازگی نیروگاه نکاح  از مدار خارج شده است همکاران من در وزارت نیرو بسیار تلاش کردند که از تلاش های آنها تشکر می کنم.

او در پاسخ به سوالی درباره واکنش دولت عراق به قطع صادرات برق از ایران به این کشور گفت: کشور در قرارداد صادرات برق به کشور دیگر، در صورتی که در داخل نیاز به برق داشته باشد می توانند صادرات برق را قطع کنند. در حال حاضر در رابطه با این موضوع با وزیر نیروی عراق صحبت شده و ارتباطات بین دو کشور پیوسته وجود دارد.

اردکانیان با اشاره به اینکه دو خط انتقال جدید برق با ترکمنستان و ارمنستان ایجاد خواهد شد افزود: با احداث این دو خط انتقال  و افزایش واردات برق ضمن تامین نیاز داخلی بهتر می توانیم به تعهدات خود در قبال صادرات برق عمل کنیم.