بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش، ۱۹ ارز کاهش یافت.

نرخ ارز‌های رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید:

جدول نرخ ارز