محمدرضا زمانیان گفت: عوارض بزرگراه تهران-پردیس 4500 تومان تعیین شده که با توجه به مسیر 23 کیلومتری اش با مخالفت مردم روبرو شده است، در حالی که دلیل هزینه بالای آن به سرمایه گذاری بالا برای ساخت آن و مدت استهلاک برمی گردد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سازمان راهداری کشور با بیان اینکه امروز 470 گیت در آزادراه های خصوصی و نزدیک به 60 گیت عوارضی در سه آزادراه دولتی وجود دارد اظهار کرد: مبنای تعیین فاصله بین این گیت ها در آزادراه ها، براساس مطالعات اولیه پروژه و میزان دسترسی های بزرگراه به راه های فرعی بوده است، تا تمام خودروهای که قصد ورود و خروج به این آزادراه را دارند، عوارض پرداخت کنند، به همین دلیل ممکن است، یک بزرگراه با چند گیت بتواند از تمام خودروها عوارض دریافت کند، به همین دلیل نیاز به استقرار گیت های زیادی نداشته باشد، اما در بزرگراهی با مسیرهای فرعی زیاد، نیاز به تعداد گیت های بیشتری داشته باشد، از این رو تعداد گیت ها وابسته به تعداد شریان های متصل به بزرگراه و میزان تردد است و وابسته به میزان سرمایه گذاری بزرگراه ها نیست.

زمانیان با اشاره به اینکه 15 درصد درآمد عوارض بزرگراه ها صرف نگهداری و 10 درصد صرف هزینه بهره برداری می شود گفت: در حال حاضر این هزینه 15 درصدی در بخش آزادراه ها جوابگو نیاز آن ها برای نوسازی نیست، به ویژه اگر  بزرگراهی در مناطق صعب العبور باشد این  هزینه بسیار کم است.

او با بیان اینکه عوارض بزرگراه تهران-پردیس 4500 تومان تعیین شده که با توجه به مسیر کوتاه آن با مخالفت مردم برای پرداخت روبرو شده گفت: مردم معتقدند این هزینه برای مسافت 23 کیلومتری زیاد است، در حالی که در این مسیر پل های زیادی روی رودخانه جاجرود نصب شده و هزینه ساخت بزرگ راه را بالا برده است. حال با در نظر گرفتن این سرمایه و تعداد خودروهای که در این آزادراه را در مدت زمان 20 سال تردد می کنند، تعرفه 4500 تومانی تعیین شده تا سرمایه در این مدت بازگردد در غیر این صورت اگر هزینه کاهش یابد مدت زمان بازگشت سرمایه طولانی می شود و در این حالت صرفه اقتصادی پروژه برای بخش خصوصی از بین می رود. از طرف دیگر نمی توان تعرفه بین بزرگراه ها را مقایسه کرد، زیرا هر بزرگراهی با یک هزینه ساخته شده و متناسب با آن تعرفه برای آن تعیین می شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سازمان راهداری کشور در ارتباط با افزایش قیمت 33 درصدی عوارض بزرگراه تهران پردیس گفت:افزایش یکباره عوارض بزرگراه تهران پردیس به این دلیل است که این بزرگراه پیش زمینه افزایش تعرفه را داشته است. در واقع عوارض این بزرگراه بر اساس طرح اولیه بیشتر از عوارضی بود که در بزرگراه اخذ می شد و پیش از این نیز امکان افزایش تعرفه این بزرگراه وجود داشت و به دلیل عدم وجود ظرفیت این افزایش صورت نگرفته بود. 

زمانیان با اشاره به گرانترین تعرفه بزرگراه کشور گفت: تعرفه بزرگراه خرم آباد-پل زال برای خودروهای سواری 15 هزار و برای تریلی ها 60 هزار تومان است، زیرا این کریدور ترانزیتی بوده و دلیل هزینه بالا برای  ساخت آن صرف شده و این هزینه متناسب با مدت استهلاک سرمایه تعیین شده است. به عبارت دیگر در این مسیر پل و تونل زیادی ساخته شده و باید در بازه زمانی مشخصی سرمایه ساخت مستهلک شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراهها سازمان راهداری کشور با تاکید بر اینکه برای مردم راه جایگزینی برای تردد در بزرگراه های خصوصی وجود دارد، افزود: تمام این بزرگ راه ها در کنار جاده های قدیم ساخته شده اند و مردم می توانند در صورتی که تمایلی به پرداخت عوارض بزرگراه ها را ندارند از جاده های قدیمی عبور کنند.