معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمک به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش از طریق پرداخت تسهیلات فقط به واحدهای کوچک و متوسط مشکل دار در کشور اختصاص ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن صالح نیا شنبه شب در نشست ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی خراسان رضوی در محل یکی از واحدهای قطعه ساز مشهد افزود: قرار است ستادهای استانی تسهیل امور واحدهای تولیدی رسیدگی به واحدهای بزرگ صنعتی و عارضه یابی آنها را نیز مدنظر قرار دهند. وی ادامه داد: یکی از پروژه هایی که امسال در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی برای هر یک از دستگاه های اجرایی تعریف و ابلاغ شده فعالسازی ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط نیمه تعطیل یا تعطیل از طریق پرداخت تسهیلات است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین منظور در ستاد ملی تسهیل امور واحدهای تولیدی مقرر شد ۱۰ درصد از منابع مالی که قرار است به بخش صنعت تخصیص یابد به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شود. وی افزود: در نشست هفته پیش کارگروه ملی رفع موانع تولید مصوبات ستادهای استانی تسهیل بررسی و مقرر شد با تشخیص و صلاحدید آنها بخشی از تسهیلات نیز به واحدهای بزرگ و بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال اختصاص یابد. * تسهیلات به ۲۴ واحد بزرگ تولیدی خراسان رضوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۴ واحد تولیدی بزرگ خراسان رضوی که نیاز آنها به سرمایه در گردش توسط ستاد تسهیل استان تایید شد، در کارگروه ملی رفع موانع تولید بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی می شوند. وی افزود: نگرانی فعلی ما درباره بانکهاست لذا کارگروه ملی رفع موانع تولید باید مصوبات لازم را برای همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدها داشته باشد. راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ۷۲۴ واحد تولیدی مشکلدار در استان که در سایت بهین یاب ثبت نام کردند ۲۴ واحد تولیدی دارای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال بودند که براساس دستورالعمل موجود در عارضه یابی واحدهای کوچک و متوسط مشمول دریافت تسهیلات نمی شدند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نتایج عارضه یابی نشان داد ۲۷ واحد تولیدی معادل ۳۷ درصد از کل واحدها در خراسان رضوی کمبود سرمایه در گردش، ۱۲ واحد معادل ۱۶ درصد مشکل ساختار مدیریتی و ۹ واحد معادل ۱۱ درصد مشکل فرسودگی خط تولید دارند. حسن حسینی افزود: همچنین عارضه یابی نشان داد هشت واحد معادل ۱۰ درصد از کل واحدها مشکل با دوایر دولتی، ۱۱ واحد معادل ۱۵ درصد مشکل کمبود بازار ناشی از رکود، پنج واحد معادل هفت درصد دارای مشکل انرژی و سه واحد معادل چهار درصد مشکل تامین مواد اولیه دارند. * تامین منابع مالی تولیدکنندگان پیشتاز در بازسازی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: تولیدکنندگانی که برای توسعه ساخت داخل کشور و بازسازی خط تولید خود پیشتاز باشند تامین منابع مالی مورد نیاز آنها در اولویت قرار می گیرد. صالح نیا ادامه داد: هفته گذشته نرخ سود سپرده ها کاهش یافت و به همین ترتیب کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در دست پیگیری است. وی در ادامه پیرامون تلاش برای کاهش واردات تولیدات مشابه ساخت داخل نیز گفت: از آنجا که نرخ ارز تغییر زیادی نکرده اما نرخ هزینه تولید افزایش یافته هزار و ۳۰۰ قلم کالا از پارسال مشمول استفاده از ارز با نرخ متقاضی شده اند که به کاهش واردات کمک می کند.