شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، مبلغ6921میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش های کشاورزی،بازرگانی و خدمات،صنعت و قرض الحسنه پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی در تهران بزرگ، این میزان تسهیلات به 959نفر متقاضی پرداخت شد.