معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با اصلاح نژاد بذرهای کشاورزی گفت:تعامل خوبی با بخش خصوصی داریم و راه نجات یافتن بذر های کشاورزی انتقال ارقام تولیدی به بخش خصوصی است.

به گزارش موج، اسکندر زند در مراسم امضای قراردادهای واگذاری دانش فنی تولید بذور ارقام اصلاح شده جدید زراعی به بخش خصوصی که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، افزود: در بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان آغاز به کار کرده اند و 28 رقم گندم از سوی این بخش آماده شده که آزمایش های نهایی آن انجام و معرفی می شود. 

وی گفت: دانشگاه ها نیز در این زمینه ورود کرده اند که تحت پوشش شرکت های دانش بنیان هستند. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت : تعامل خوبی با بخش خصوصی داریم و بخش بزرگی از ارقام تولیدی را نیز به بخش خصوصی منتقل کرده ایم، زیرا معتقدیم راه نجات بذر نیز رفتن به سمت بخش خصوصی است. 

راه نجات بذر انتقال به بخش خصوصی است

زند با اشاره به اینکه 5 برنامه به نژادی در دستور کار قرار دارد، افزود: این برنامه ها در حوزه به نژادی زراعی، باغی، آبزیان، دام و گیاهان مرتعی تعریف شد. 

وی با بیان اینکه به نژادی گندم تا سال 92 دولتی بوده است، ادامه داد: این امر اکنون به بخش های خصوصی، دولتی و بین الملل تقسیم شده است. 

زند گفت: در بخش دولتی 30 مزرعه به نژادی با حدود 2 هزار و 700 لاین آزمایش می شود که خروجی آنها سالی 15 رقم گندم است. 

وی با اشاره به اینکه ارقام به نژادی شده مقاوم در برابر خشکی هستند، افزود: در برنامه به نژادی بین الملل قراردادی با یک موسسه مکزیکی منعقد شده است که هزار و 800 لاین(خط) در حال آزمایش است و از تمام ظرفیت های بین المللی استفاده می شود.