سورنا ستاری در ارتباط با حمایت دولت از بخش کشاورزی گفت: دولت از طرح های کارآمد و جدید کشاورزی حمایت کامل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سورنا ستاری امروز سی ام اردیبهشت در برنامه امضای قراردادهای انتقال دانش فنی تولید بذرهای ارقام اصلاح شده جدید زراعتی به بخش خصوصی در کرج، افزود: راه پژوهش دولتی همین است و باید پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش دولتی هم می تواند از این راه درآمد داشته باشد. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه موسسه تحقیقات جهاد کشاورزی، قدیمی ترین موسسات را در زیرمجموعه خود دارد، ادامه داد: انتقادی که در سیستم دولتی وجود دارد این است که چرا نتایج تحقیقات در زندگی مردم دیده نمی شود. 

ایده کشاورزی

ستاری گفت: اکنون بسیاری از موانع بخش کشاورزی با تغییر رویکردها برداشته شده و بذر و نهال جز حوزه های حاکمیتی است که همه کشور به این بخش نیازمند است. 

وی بیان کرد: قراردادهای منعقد شده نتیجه سال ها تحقیق است و موسسه اصلاح بذر و نهال به مرحله ای از بلوغ خود رسیده و به دنبال روش های نوین تجاری سازی است.