شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین المللی از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری موج، گمرک ایران طی اطلاعیه ای شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین المللی در بخش های مختلف را ابلاغ کرد.

گمرک