ابوالفضل روغنی گلپایگانی گفت: قرار است 5400 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در سال 95 پرداخت شود و پیش از این هیچگونه تسهیلات نوسازی پرداخت نشده واگر وزارت صنعت مدعی پرداخت تسهیلات نوسازی است فهرست بنگاه های گیرنده تسهیلات نوسازی را منتشر کند.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول جمع آوری اطلاعات بنگاه ها برای معرفی به بانک های عامل و پرداخت تسهیلات نوسازی است گفت: قرار است 5400 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در سال 95 پرداخت شود.

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه نرخ این تسهیلات 14 درصد خواهد بود افزود: بازپرداخت تسهیلات نوسازی برای دوره زمانی 3تا 5 ساله خواهد بود که بستگی به میزان تسهیلات و بزرگی بنگاه اقتصادی دارد.

او با رد این موضوع که سال 96 هیچگونه تسهیلات نوسازی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بنگاه ها پرداخت نشده است اظهار کرد: در حال حاضر من به عنوان رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از این تسهیلات بی اطلاع هستم و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلاتی در این بخش پرداخت کرده است فهرست بنگاه های دریافت کننده تسهیلات را منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، پیش از این علیرضا هادی، مدیر طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که «در سال ۹۶ با آغاز برنامه تا پایان سال حدود ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات نوسازی ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲۵۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و ۱۹۵ مورد تسهیلات دریافت کردند که در مجموع ارزش تسهیلات ۶۵۰ میلیارد تومان بود. »طبق برنامه ششم توسعه هر ساله باید بیش از ۵ درصد صنایع کوچک و ۵ درصد صنایع بزرگ تسهیلات نوسازی دریافت کنند.