اسامی برندگان نظرسنجی سامانه ارتباط با مشتریان بانک پاسارگاد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت بانک پاسارگاد، اسامی برندگان نظرسنجی سامانه ارتباط با مشتریان بانک پاسارگاد به شرح زیر است.

آقای محمد رضوی

آقای علی محمدی

آقای امیرحسین هاشم زاده

آقای ناصر سیری

آقای افشین بزنگانی

آقای محمدحسین تقی پور

آقای محمد تاج میری

آقای نیما مهدی کرمی

آقای غلامرضا دبیری

"هدیه برندگان به حساب سپرده ایشان نزد بانک پاسارگاد واریز شد."