طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت ارائه اظهارنامه فصل زمستان 96 حداکثر تا 15 فروردین امسال خواهد بود.

به گزارش خبرگزارش موج، مودیان مالیاتی، برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده باید هر سه ماه یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند.

براین اساس مودیان این نوع مالیات موظفند، عملکرد فصل زمستان سال 1396 خود را تا 15 فروردین ماه سال 1397 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

همچنین مودیان طبق مواد قانون مالیات‌های مستقیم، باید لیست حقوق اسفند ماه سال 1396 را حداکثر تا تاریخ 31 فروردین سال 1397 ارائه دهند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج