بهمن ماه تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۷.۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، تولید اتوبوس در بهمن ماه 7.7 درصد کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۶۸ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۵۵ دستگاه رسید.

تولید این محصول در ایران خودرو دیزل نزولی بوده و از ۴۳ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۵ به سه دستگاه کاهش یافت.

برخلاف این شرکت اما تولید انواع اتوبوس در دو شرکت دیگر افزایش یافته است.

بهمن ماه تولید این محصول در عقاب افشان صعودی بوده و از ۱۲۵ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۵۰ دستگاه افزایش یافت.

تولید اتوبوس در پیشرو دیزل بهمن ماه متوقف بود

تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نیز به دو دستگاه رسید. بهمن ماه ۱۳۹۵ تولید اتوبوس در این شرکت متوقف بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج