قائم مقام سازمان امور عشایر گفت:در برنامه پنجم عشایر 162 هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تولید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، قائم مقام سازمان امور عشایر با بیان اینکه 400 میلیارد تومان تسهیلات در پنج سال گذشته به امور عشایری اختصاص داده و پرداخت شده است گفت:از تسهیلات صندوق توسعه ملی یک صدم درصد به امور عشایری اختصاص می‌یابد که در سال بالغ بر 100 میلیارد تومان سرمایه در گردش محسوب می‌شود. 

شاپور علایی مقدم افزود:60 میلیون تومان از صندوق عشایری به این امور اختصاص می‌یابد که این صندوق مدت هشت سال است راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه به بودجه سال 97 برای عشایر ادامه داد:از 1.5 میلیارد مبلغ پیشنهادی دولت برای اختصاص از صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان آن سهم عشایر است که در آن پیشنهاد لغو وثیقه عشایر با سود چهار تا شش درصد ارائه شده که امیدواریم مجلس آن را بپذیرد.

به گفته این مسوول عشایر 230 هزار خانوار هستند که تنها دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در حالی که در پنج سال گذشته از این میزان به هیچ عنوان کاسته نشده و مهاجرت نداشتیم. 

قائم مقام سازمان امور عشایر  بیان کرد:در طول برنامه پنجم عشایر 162 هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تولید کرده‌اند که در این سه سال به 190 هزار تن رسیده و 25 درصد از گوشت قرمز کشور را تولید کرده‌ اند

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج