رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره یکسان سازی نرخ ارز پرداخت.

ولی الله سیف اظهار کرد: برای یکسان سازی نرخ ارز نیازمند پیش نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله‌ای در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانندارتقای روابط بانکی در سطح بین المللی توجه می‌کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین المللی بیشتر تسهیل شود.

هماهنگی بانک مرکزی با ناجا برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز

سیف  تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هماهنگی داشته اند تا روابط بانکی کشور در سطح بین المللی ارتقا یابد و در این زمینه تلاش های انجام شده و ادامه خواهد داشت.

توضیحات سیف درباره  یکسان سازی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت تا از فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری شود همچنین با وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های ذی‌ربط هماهنگی ها انجام شده است تا به صورت جدی با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز برخورد شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج