مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت:تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما ،یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی‌خبرگزاری موج، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در همایش تامین مالی صادرات با بیان اینکه  در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می شود بیان داشت:ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود چرا که موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می تواند تولید را حرکت دهد.

سید علی ادامه داد:تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد.

وی با بیان اینکه ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانک ها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می تواندباعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد گفت:در صندوق ضمانت صادرات اطلاعات ما با موسسات اعتبار سنجی دنیا برقرار است و ما می‌توانیم ظرف یک هفته مشتری صادرکننده را را در هر کجای دنیا اعتبار سنجی کنیم و سقف اعتباری مشتری مد نظررا اعلام می کنیم.

سید علی توضیح‌ داد:اگر صادرکننده خواست از شرکت و کارخانه‌ای جنسی را به صورت نسیه دریافت کند، ولی صادرکننده را آن شرکت قبول نداشت، صادرکننده می تواند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کند و ضمانت نامه اعتباری و تولیدی از ما بگیرد و به آن ها تحویل دهید و صادرکننده پس از 6 ماه پول خود را به طرف مقابل بپردازد و حتی اگر صادرکننده نتوانست پول را بپردازد، شرکت می تواند با آن ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات پول خود را دریافت کند.

به گفته وی در سال 2002 ایران بزرگترین جذب کننده فایناس میان مدت و بلند مدت در دنیا بوده است و از کل فاینانس که 200 میلیارد دلار بود 30 میلیارد دلار آن یعنی 15 درصد کل فاینانس های بلند مدت و میان مدت در دنیا را ایران جذب کرده بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج