میزان کف و سقف عیدی کارکنان سال 97 مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج،با رسیدن به پایان سال و در ماه های منتهی به سال جدید یکی از دغدغه های کارکنان و کارگران میزان عیدی دریافتی در پایان سال است.

طبق قانون کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار برای اشخاصی که یک سال در آن محل کار کردند معادل 60 روز کاری را به عنوان عیدی به نیروهای خود پرداخت کنند.

همانطور که کف میزان پرداخت عیدی در قانون مشخص شده است سقف پرداخت عیدی نیز در قانون مصوب شده است که معادل 90 روز کاری لحاظ می شود. میزان پرداختی ها برای کف میزان پرداخت عیدی حداقل مزد قانونی مصوب و برای سقف پرداهت عیدی حداقل مزد روزانه مصوب همان سال می باشد.

میزان مبلغ کف و سقف عیدی مشخص شد

 

به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال 96 معادل 309977 ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و 859 هزار و 862 تومان و سقف عیدی نیز 2 میلیون و 789 هزار و 793 تومان است.

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از 3 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 96 یعنی 2 میلیون و 789 هزار و 793 تومان بیشتر نشود.

فرمول محاسبه عیدی برای در صورت یکسال کامل

حداقل دستمزد روزانه مصوب ۹۶

۳۰۹۹۷۷ ریال

میزان حداقل عیدی

حداقل دستمزد روزانه × 60

میزان حداکثر عیدی

حداقل دستمزد روزانه × 90

 

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه مبلغ عیدی به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه 929 هزار 931 تومان (مصوب شورای عالی کار): مزد ماهیانه ضربدر 2 تقسیم بر 12 ضربدر تعداد ماه کارکرد

فرمول محاسبه عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه

عیدی برای 12 ماه کارکرد

۱.۸۵۹.۸۶۲ تومان

عیدی برای 11 ماه کارکرد

۱.۷۰۴.۸۷۳ تومان

عیدی برای 10 ماه کارکرد

۱.۵۴۹.۸۸۵ تومان

عیدی برای 9 ماه کارکرد

۱.۳۹۴.۸۹۶ تومان

عیدی برای 8 ماه کارکرد

۱.۲۳۹.۹۰۸ تومان

عیدی برای 7 ماه کارکرد

۱.۰۸۴.۹۱۹ تومان

عیدی برای 6 ماه کارکرد

۹۲۹.۹۳۱ تومان

عیدی برای 5 ماه کارکرد

۷۷۴.۹۴۲ تومان

عیدی برای 4 ماه کارکرد

۶۱۹.۹۵۴ تومان

عیدی برای 3 ماه کارکرد

۴۶۴.۹۶۵ تومان

عیدی برای 2 ماه کارکرد

۳۰۹.۹۷۷ تومان

عیدی برای 1 ماه کارکرد

۱۵۴.۹۸۸ تومان

زمان پرداخت عیدی 97

به گزارش موج، زمان پرداخت عیدی 97 کارکنان دولت و بازنشستگان با حقوق بهمن ماه 96 آن ها واریز خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج