وزیر راه و شهرسازی گفت:در کشوری که قیمت‌گذاری می‌شود،تعزیرات حکومتی داغ و درفش براى قیمت‌گذاری دارند و اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود صحبت از خصوصی سازی جای تامل دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازى در بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی با انتقاد از وضعیت خصوصى سازى در ایران گفت:من یکی از مدافعان سرسخت خصوصی‌سازی در ایران هستیم متاسفانه هنوز این واژه در ایران تعریف مشخص و درستى ندارد متاسفانه در حوزه خصوصی‌سازی یک پریشانی مطلق بود.

عباس آخوندى با اشاره به اینکه زمانى 99 میلیارد دلار خصوصی‌سازی انجام شد ولى هیچ کسی مقاومت نکرد اما الان اگر بخواهیم کاری کنیم همه کسانیکه که مخالفت نکردند، مخالف این کار مى شوند.

وی با بیان اینکه ‌در کشوری که قیمت‌گذاری می‌شود، و تعزیرات حکومتی  داغ و درفش برای قیمت‌گذاری دارند و هیچ اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود صحبت از خصوصی سازی جای تامل دارد گفت: من نمی‌گویم واگذاری چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایران حیف و میل شد ولی چگونه در این واگذاری برخی افراد در شب آخر تحت عنوان عدم اهلیت خط می‌خورند؟

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج