رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی باید در این شرایط صدای رسایی ایجاد کند و بنابراین باید انسجام داشته باشیم. اتاق تهران نیز در تلاش است که بتواند صدای خود را به گوش دولت برساند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز 16 بهمن در آیین گشایش خانه تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی در ارتباط با وضعیت بخش خصوص در کشور گفت: بخش خصوصی باید در این شرایط صدای رسایی ایجاد کند و بنابراین باید انسجام داشته باشیم. اتاق تهران نیز در تلاش است که بتواند صدای خود را به گوش دولت برساند.

قطار اقتصاد از ریل خارج شده  است

رئیس اتاق بازرگانی در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور گفت: اوضاع اقتصادی در حال حاضر با مشکل مواجه است و قطار اقتصاد از ریل خارج شده و باید آن را به ریل بازگرداند.

اتاق تهران

قانون فضای کسب و کار اتاق را مکلف کرده تا تشکل ها را ساماندهی کند

وی تصریح کرد: قانون فضای کسب و کار اتاق را مکلف کرده تا تشکل ها را ساماندهی کند که بر این اساس مکانی فیزیکی برای استقرار تشکل ها تهیه کند و آیین نامه های متعددی برای کمک کردن به تشکل ها تدوین کرده است.

حمایت اتاق تهران از تشکل های اقتصادی

مسعود خوانساری با اشاره به حمایت اتاق تهران از تشکل های اقتصادی گفت: در سال جاری ٢٤ تشکل در اتاق تهران ثبت شده که برنامه داریم در دو سال آینده تشکل های جدیدی را به ثبت برسانیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج