مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شرکتهای فنی گفت: به روزرسانی دانش کارفرمایان، مجریان و طراحان سبب می شود پروژه‌هایی که دارای ریسک بالا و شرایط خاص هستند با بالاترین درصد اطمینان اجرا شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک گفت: در کشور ما برای اجرای پروژه های حساس، مهم  و بزرگ ، هم مجریان و پیمانکاران و هم کارفرمایان و هم طراحان و مشاوران نیاز به آموزش و بروزرسانی علم خود دارند ولازم است پروژه‌هایی که دارای ریسک بالا و شرایط خاص هستند با بالاترین درصد اطمینان اجرا شوند و اطلاعات و اشراف کافی  داشته باشند تا  شرکتها بتوانند به حدی حرفه‌ای پروژه ها را به پیش ببرند تا  هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ هزینه‌ای؛ شرایط بهینه ای را برای کارفرمایان و متضایان ایجاد کنند.

مسعود شنتیایی همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور در رابطه با اجرای پروژه ها داریم به خصوص در رشته هایی که علوم آنها خیلی سریع بروزرسانی می شود این است که این تغییرات گاها هفتگی ، ماهیانه و حتی روزانه رخ می دهد و امروزه صرف داشتن یک مدرک از دانشگاه‌ها که سالها پیش اخد شده؛ بدون بروزرسانی کفایت نمی کند و می بایست مجریان و مدیران شرایط روز فناوری را در حدی بدانند که سرمایه گذاری های انجام شده توسط آنها، متناسب با نیاز آن سازمان باشد؛ نه کمتر باشد که کارایی لازم را نداشته باشد و بیش از نیاز هزینه شود که هدر رفته منابع را به دنبال داشته باشد.

شنتیایی ادامه داد: پیش بینی ما این است که از مدیران، کارفرمایان،مجریان و مشاوران دعوت کنیم که بتوانیم اطلاعات به روز و دانش فنی اجرای پروژه ها و کاربردی کردن تجهیرات، خدمات و نرم افزارها را در اختیار آنها قرار بدهیم که البته می بایست برگزاری آن به صورت مدام صورت گیرد.

وی افزود: توانمند سازی و بروزرسانی دانش فنی اجرای پروژه های حفاظت الکترونیکی وشبکه های ایمنی در دستور کار ما است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شرکتهای فنی اظهار کرد: اتحادیه بازرگانی از سال 1389 تاسیس شده که در زیر مجموعه ی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی است  به عنوان یک تشکل رسمی و ملی فعالیت می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج