رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: سازمان نظام دامپزشکی کشور جزو ۱۵ دستگاه برتر در ارائه فعالیت های الکترونیکی در سال گذشته شناخته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود: در حال حاضرسازمان نظام دامپزشکی حدود ۳۶ هزار و ۶۳۴ نفر عضو دارد که دفاع از حقوق صنفی اعضا از رسالت های این سازمان است.

صفری با بیان اینکه صدور انواع پروانه های بهداشتی در حوزه تولید اعم از دام و طیور و آبزیان، تنظیم روابط حرفه ای، مشارکت در برنامه های بهداشت عمومی، آموزشی، پژوهشی و حوادث غیرمترقبه و نیز رسیدگی به تخلفات حرفه ای دامپزشکی از وظایف سازمان نظام دامپزشکی است، اضافه کرد: از سال ۹۱ تا پایان دی ماه امسال، ۶۱ هزار و ۲۲۶ فقره پروانه در زمینه های بهداشتی، تاسیس و بهره برداری و تمدید و بهسازی توسط این سازمان صادر شده است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشوربا اشاره به اینکه جزو ۱۵ دستگاه برتر در ارائه فعالیت های الکترونیکی در سال گذشته شناخته شده ایم، افزود: از اواخر سال گذشته صدور پروانه ها در پنجره الکترونیک سازمان صورت می‌گیرد که سرعت عمل از مزیت های این فرآیند به شمار می رود.

وی اضافه کرد: تعرفه دامپزشکی و اشتغال دامپزشکان  یکی از دغدغه های جدی سازمان است، البته  آمار دقیقی از تعداد دامپزشکان بیکار در کشور وجود ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج