شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با نزول 95.64 واحدی به پله 99 هزار و 426 واحدی رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با نزول 95.64 واحدی به پله 99 هزار و 426 واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 861 میلیارد ریال فراتر رفت که طی 32 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروز امید، معادن و تاپیکو با روال صعودی و همچنین فولاد،کچاد، پلارسیان و فخوز با روال نزولی رو به رو بودند.

شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با 2.10 واحد نزول به پله 1 هزار رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 558 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 268 میلیون سهم طی 45 هزار نوبت معاملاتی است.

جریان معاملات با نزول شاخص ها دست پا گیر شد

شاخص بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات با نزول 107.38 واحدی به پله 99 هزار و 414 واحدی رسید.

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 1 میلیارد ریال فراتر رفت که طی 44 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروز و امید و ومعادن با روال صعودی و همچنین فولاد،کچاد، پارسیان و فخوز با روال نزولی رو به رو بودند.

شاخص کل فرابورس در جریان معاملات با 2.60 واحد نزول به پله یک هزار رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از 775 میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 333 میلیون سهم طی 56 هزار نوبت معاملاتی است.

چراغ قرمز در مقابل شاخص های بورسی

شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با نزول  166.50 واحدی به پله 99 هزار و 355 واحدی رسید.
شاخص بورس

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از 2 میلیارد ریال فراتر رفت که طی 64 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروز وامید، ومعادن و تاپیکو با روال صعودی و همچنین فولاد،کچاد، پارسیان و فخوز با روال نزولی رو به رو بودند.

فرابورس در پایان معاملات با 4.50 واحد نزول به پله یک هزار رسید 

شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با 4.50 واحد نزول به پله یک هزار رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن 428 میلیون سهم طی 69 هزار نوبت معاملاتی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج