کارشناس مسائل بانکی با اشاره به مشکل دارایی های سمی بانک های دولتی گفت: بخشی از این مشکل از طریق اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی قابل حل است.

کاظم دوست حسینی درباره مشکل نقدینگی بانک های کشور به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: واقعیت این است که بانک ها مشکل نقدینگی به آن صورت ندارند. دولت در حوزه بانک های دولتی نقش دارد و تاکنون هم  افزایش سرمایه صورت گرفته و هم خط اعتباری اختصاص داده شده است. خط اعتباری به بانک های خصوصی هم تعلق گرفته است.

وی افزود: اما لازم است گردش پولی در بانک ها صورت گیرد ضمن آنکه بانک ها به دلیل معوقات بانکی دچار اختلال شده اند و این مشکل در سود آوری بانک ها و نقش توسعه ای آنها اثر منفی گذاشته است. لذا به نظر من مشکل نقدینگی زیاد جدی نیست هرچند که برخی مدعی هستند این مشکل در کار بانک ها خلل ایجاد کرده است.

این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود وضعیت سرمایه بانک ها را وخیم تر کرده است یا خیر اظهار داشت: بانک ها واسطه هستند و نرخ سود بر کار آن ها اثری نگذاشته اگرچه در جریان اقتصاد کشور موثر بوده است. بانک ها هزینه تمام شده پول را دریافت می کنند این به معنای حفظ حاشیه سود تحت هر شرایطی است چه نرخ سود کم باشد چه بالا. 

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه خدماتی بانکی که نیاز به سپرده مشتری نیست مثل حوالجات ارزی و اعتبار اسنادی و ضمانت ارزی سودی عاید بانک ها نمی شود زیرا در نتیجه تحریم ها این حوزه دچار اختلال شد. لذا تامین مالی تجاری بانک ها دچار مشکل شده و درآمدشان کاهش یافته است.

دوست حسینی درباره راهکار سبک کردن بانک ها از دارایی های سمی بیان داشت: دارایی های موسسات مالی دچار مشکل به برخی بانک های توانمند انتقال یافت. اما واقعیت این است که تخلف جای دیگری رخ داد ولی تنبیه آن به بانک ها سرایت کرد. در شرایط کنونی اگرچه دارایی هایی به این بانک ها رسیده اما چون قابل نقد نیست و مردم خواهان سپرده های بانکی خود هستند مشکلاتی به وقوع پیوسته که تا حدی از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی قابل حل است.

این کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال ورشکستگی بانک های کشور وجود دارد یا خیر اظهار داشت: این مساله بستگی به مدیریتشان دارد. اگر جدی کار کنند این اتفاق رخ نمی دهد. زیرا سیستم بانکداری در کشور ما تحت حمایت دولت و بانک مرکزی است و آن موسساتی هم که منحل شدند اگر تخلف نمی کردند باز حمایت می شدند. لذا حتی در بلند مدت احتمال ورشکستگی وجود ندارد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج