وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارندگی در کشور به کمترین رقم در ۴۷ سال گذشته گفت: با کمک مردم در سال آینده به گونه ای عمل می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا اردکانیان با توجه به کاهش شدید میزان بارندگی در کشور به بیان توضیحاتی در خصوص وضعیت آب شرب در سال آینده پرداخت.

با کمک مردم در سال آینده به گونه ای عمل می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود

وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارندگی در کشور به کمترین رقم در ۴۷ سال گذشته گفت: با کمک مردم در سال آینده به گونه ای عمل می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود.

وضعیت آب شرب در سال آینده

رضا اردکانیان با اشاره به کاهش بارندگی در سال 96 در خصوص وضعیت آب شرب در سال آینده گفت: با کمک مردم در سال آینده به گونه ای عمل می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود.

وزیر نیرو با اشاره به میزان بارندگی در سال جاری، گفت: هر سال میزان بارندگی را با دوره های مختلف مقایسه می کنیم، بر همین اساس میزان بارندگی در سال جاری و به ویژه در سه ماه و نیم گذشته کمترین میزان بارندگی در 47 سال گذشته بود.

رضا+اردکانیان+وزیر+نیرو

میزان بارندگی در فلات مرکزی کشور کمترین میزان بارندگی در 50 سال اخیر را شاهد است

اردکانیان در خصوص میزان بارندگی در فلات مرکزی ایران، اظهارداشت: در برخی نقاط کشور مانند فلات مرکزی کشور کمترین میزان بارندگی در 50 سال اخیر را تجربه کرده ایم.

با برنامه ریزی کمبود آب و بارش را مدیریت می کنیم

وی با اشاره به تلاش وزارت نیرو تاکید کرد: در نظر داریم با برنامه ریزی کمبود آب و بارش را مدیریت کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج