وزیر نیرو گفت:وزارت نیرو به عنوان دستگاه حاکمیتی تامین کننده آب، برق، انرژی تجدیدپذیر و تصفیه فاضلاب، محوریت ملی برای اجرای طرح های بین المللی همچون تامین آب و انرژی پایدار را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزیر نیرو در آیین هجدهمین دوره مراسم بنیاد جهانی انرژی و مراسم جهانی آب با بیان‌اینکه یکی از اصلی ترین چالش هایی که وضعیت طبیعی جهان را تهدید می کند تغییرات اقلیمی ناشی از سبک زندگی ماست  بیان کرد:بعد از انقلاب صنعتی که آغاز شد دانشمندان از آن به عنوان یک دوره جدید یاد کردند 

اردکانیان‌ تصریح کرد:تاکید بر هم افزایی مثبت در مدیریت آب، خاک و پسماند از راه های کلیدی دستیابی به اهداف است.

وی افزود:وزارت نیرو به عنوان دستگاه حاکمیتی تامین کننده آب، برق، انرژی تجدیدپذیر و تصفیه فاضلاب، محوریت ملی برای اجرای طرح های بین المللی همچون تامین آب و انرژی پایدار را برعهده دارد.

وزیر نیرو‌ با اشاره‌ به اینکه وزارت نیرو هم اکنون طرح های مختلفی همچون دسترسی، پایش و کاهش استفاده از کربن را در دستور کار قرار دارد گفت:وزارت نیرو در سطح ملی پروژه های افزایش بهره وری انرژی را در دست انجام دارد که در بخش برق و نیروگاهی در راستای تعهد جهانی نسبت به کاهش انتشار کربن نیز حرکت می کند.

وی توضیح داد:وزارت نیرو در سطح ملی پروژه های افزایش بهره وری انرژی را در دست انجام دارد که در بخش برق و نیروگاهی در راستای تعهد جهانی نسبت به کاهش انتشار کربن نیز حرکت می کند.

اردکانیان با بیان‌ اینکه‌ تحقق این اهداف ارتباط مستقیمی با تغییر الگوی زندگی و مصرف ما در سطوح فردی، سازمانی، ملی و بین المللی دارد خاطر نشان کرد:دقیقاً در همین راستاست که وزارت نیرو با همکاری بنیاد جهانی انرژی، پروژه داوطلبانه ای را برای الگوسازی در سطح جامعه با دو موضوع محاسبه، پایش و کاهش ردپای آب و کربن در ساختمان ستادی وزارت نیرو آغاز کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج