با اجرایی شدن برخی مفاد برنامه ششم توسعه، معافیتهای مالیاتی و معافیت پرداخت کسورات بازنشستگی رزمندگان اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با اجرای بند ذ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان حداقل با دوازده ماه حضور در جبهه مشمول معافیت صد در صدپرداخت مالیات میباشند.

به استناد بند ر ماده  88 قانون  مذکور نیز معافیت پرداخت کسورات بازنشستگی برای رزمندگان دارای 24 ماه تمام حضور در جبهه لازم الاجرا میباشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج