وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فضای پسابرجام علیرغم همه فشارهای آمریکا علاقه مندی به سرمایه گذاری در ایران با اقبال کشورهای مختلف سرمایه گذار مواجه است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد شریعتمداری اظهار داشت: برای رسیدن به رشد متوسط هشت درصدی با در نظر گرفتن سهمی که برای صنعت و معدن در قانون برنامه پیش بینی شده است، نیازمند جذب سالیانه حداقل ٥٤ میلیارد دلار منابع خارجی هستیم.

وی افزود: بر اساس آمارهای بین المللی منتشره رشد جذب منابع خارجی به میزانی نزدیک به ٦٤ درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اما همچنان برای دسترسی به اهداف برنامه نیاز به جهش های فوق العاده است که فضای داخلی و بین المللی برای تحقق آن باید فراهم شود.

شریعتمداری گفت: در صد روز اول دولت دوازدهم حوزه جذب منابع خارجی وزارت صنعت، معدن وتجارت موفق به جذب حدود دو میلیارد دلار برای  37 پروژه کشور در حوزه صنایع متوسط و کوچک شده است.

به گفته وی، این میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده علاوه بر جذب منابع خارجی شرکت های بزرگ فولاد، مس، خودروسازی ها و نظایر آنها است.

این وزیر دولت دوازدهم افزود: این آمار نشان می دهد که در فضای پسابرجام علیرغم همه فشارهای امریکا علاقمندی به سرمایه گذاری در ایران با اقبال کشورهای مختلف سرمایه گذار مواجه است.

شریعتمداری در ادامه توضیح داد: کافی است تا  مقررات و قواعد جذب منابع خارجی را روان، آسان و در محدوده زمانی اندکی انجام دهیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج