با امضای تفاهم‌نامه همکاری مناطق آزاد و گمرک سهمیه واردات پوشاک و کالای همراه مسافر ۷ منطقه آزاد کشور تا پایان سال جاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس این تفاهمنامه سهمیه پوشاک مناطق آزاد تا پایان سال جاری به شرح ذیل تعیین شد؛

1-سهمیه پوشاک منطقه آزاد انزلی 9 میلیون دلار و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 800هزار دلار

2-سهمیه پوشاک منطقه آزاد ارس 8میلیون دلار و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 5میلیون دلار

3-سهمیه پوشاک منطقه آزاد ماکو 8میلیون دلار و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 8میلیون دلار

4-سهمیه پوشاک منطقه آزاد اروند 2میلیون دلار و سهم واردات پوشاک از کشور ترکیه 500هزار دلار

5-سهمیه پوشاک منطقه آزاد کیش  20میلیون دلار

6-سهمیه پوشاک منطقه آزاد قشم 20 میلیون دلار

7-سهمیه پوشاک منطقه آزاد چابهار 2میلیون دلار

همچنین سهم کل کالای همراه مسافر در مناطق آزاد هفت گانه کشور به شرح ذیل تعیین شد:

1-سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد ارس 33میلیون دلار

2- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد اروند 330میلیون دلار

3- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد کیش 55میلیون دلار

4- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد قشم 330میلیون دلار

5- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد ماکو 20میلیون دلار

6- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد چابهار 30 میلیون دلار

7- سهمیه کل کالای همراه مسافر منطقه آزاد انزلی 17میلیون دلار

بنابراین گزارش تعیین و تصویب سهمیه‌های مذکور طی بخشنامه‌ای از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابلاغ شد. در این بخشنامه همچنین با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص ساماندهی مبادی ورودی مناطق آزاد و مقابله با قاچاق و فساد بر اجرای سامانه‌های هوشمند کاربردی در مناطق آزاد و استقرار فیزیکی گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق مذکور در اسرع وقت تأکید شده است.

طبق تفاهمنامه گمرک و مناطق آزاد در اجرای بند «د» ماده 9 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، گمرکات منطقه آزاد اروند و ارس به عنوان گمرکات پایلوت اجرای طرح استقرار سامانه جامع امور گمرکی در نظر گرفته شده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج