گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی بر وصول حقوق ورودی ۲۴ درصدی واردات سیگار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و بر مبنای نامه اداره مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت حقوق ورودی 24 درصدی برای واردات سیگار اعمال خواهد شد. این حقوق ورودی شامل 20 درصد سود بازرگانی و 4درصد حقوق گمرکی میباشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج