معاون مسافری راه آهن از آمادگی برای جابه جایی همه نیروهای مسلح ارتش و سپاه برای اردوهای نظامی و غیر نظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد راشدی معاون مسافری راه آهن با اظهار تاسف و تسلیت به بازماندگان حادثه دردناک ۲۰ تن از سربازان در پی سقوط اتوبوس گفت: تا پیش از این حوادثی از این دست در مورد اعزام اردوهای راهیان نور دانشجویی و دانش آموزی در جاده نیز رخ داده بود که منجر به آن شد تا جمعی از سرمایه های علمی کشور به واسطه این سوانح از دست بروند. وی افزود: در سه سال گذشته با هماهنگی صورت گرفته با ستاد راهیان نور و سازمان بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همه اردوهای راهیان نور دانش آموزی و دانشجویی در مسیرهایی که شبکه ریلی وجود دارد با همکاری همه شرکت های مسافری و با قطار مسافری انجام شد. راشدی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۰۰ هزار سفر ریلی برای اردوهای راهیان نور دانشجویی و دانش آموزی انجام می شود، تصریح کرد: خوشبختانه در طول سه سال گذشته حادثه ای در این زمینه در شبکه ریلی رخ نداده است. معاون مسافری راه آهن از اعلام آمادگی راه آهن برای جابه جایی کلیه نیروهای مسلح ارتش و سپاه برای اردوهای نظامی و غیر نظامی خبر داد و گفت: در صورت برنامه ریزی از سوی این نیروهای مسلح و سپاه پاسداران اسلامی و بسیج؛ راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی همه شرکت های بخش مسافری همکاری لازم به منظور جابه جایی این نیروها برای اعزام در اردوها را بر عهده خواهد گرفت تا انشالله زین پس شاهد چنین حوادثتلخی در کشور نباشیم.