رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس آمار 11 درصد خودروسازی ها خصوصی هستند در صورتی که خودروسازی دولتی نداریم، کلیه شرکت های خودروسازی ما واگذار شده است

به گزارش خبرگزاری موج، غلام رضا حیدری کرد زنگنه ریاست سابق سازمان خصوصی سازی در مصاحبه با رادیو در خصوص چالش‌های پیش روی واگذاری سهام عدالت اظهار کرد: مهمترین مشکل سهام عدالت مربوط به مدیریت دولتی این سهام می شود هر زمانی که دولتی ها از این مقوله جدا شوند این مسائل و معضلات قطعا حل خواهد شد.

وی افزود: ما سه نوع تعاونی داریم؛ تعاونی متعارف، فراگیر ملی و سهامی عام که شرکت ها ی تعاونی سهام عدالت از نوع فراگیر ملی هستند و ما پیش بینی کردیم که برای مجامع این شرکت ها هر 1000 نفر می توانند به یک نفر رای بدهند و نمایندگان مجمع را برگزار کنند.

حیدری زنگنه تصریح کرد: بر اساس آمار 11 درصد خودروسازی ها خصوصی هستند در صورتی که خودروسازی دولتی نداریم،کلیه شرکت های خودروسازی ما واگذار شده است و دولت در حدود 20 درصد سهم دارد علی رغم این مسئله چون مدیریت به دست دولت است همه افراد تصور می کنند که این شرکت ها دولتی هستند.

دولت مدیریت ها را رها نمی کند 

در حال حاضر مشکل اینجاست که دولت مدیریت ها را رها نمی کند و مردم هم نمی پذیرند که با این روند خصوصی سازی انجام شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج