رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت:امروزه کسانی موفق اند که در کنار دستیابی به ضریب بهره وری بالا، هزینه های سرمایه گذاری را کاهش و کیفیت تولید را افزایش دهند.

به‌ گزارش‌خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در دهمین همایش بین المللی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع با بیان اینکه در بین کشورهای منطقه هنوز از برنامه سند چشم انداز عقب هستیم افزود:در سال پایانی برنامه سند چشم انداز باید برای 15 میلیون جوان بین 15 تا 25 ساله اشتغال ایجاد شود و این نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و جدی است.

داود محمدی با اشاره به اینکه باید بازارهای هدف منطقه و جهان را به خوبی شناسایی و در آنها حضور جدی داشته باشیم اذعان کرد:امروزه کسانی موفق اند که در کنار دستیابی به ضریب بهره وری بالا، هزینه های سرمایه گذاری را کاهش و کیفیت تولید را افزایش دهند

به گفته این نماینده مجلس ؛قوانین مجلس برای بهبود محیط کسب و کار، معافیت های مالیاتی، تقویت تولید و رفع موانع رکود و ایستایی اقتصاد راهگشا بوده است و امسال مجلس بر تدوین قوانین مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز است و بر مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی تاکید دارد. 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد:دستیابی به این اهداف با تکیه بر تولید داخل از جمله تمرکز بر صادرات میسر می شود و راه نجات کشور در تولید است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج