کشت پنبه تراریخته در هند موجب شد سطح زیر کشت پنبه به بیش از ۱۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد و درآمدی ۲۰ میلیارد دلاری را برای این کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، کشت پنبه تراریخته در هند موجب شد سطح زیر کشت پنبه از ۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و با ایجاد ۲۰ میلیارد دلار درآمد ناخالص این کشور را به تولید و صادر کننده اول پنبه در جهان تبدیل کند.

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران اعلام کرد: در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷ میلیون کشاورز هندی از حدود ۱۱ میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه تراریخته، ۶ میلیون تن محصول برداشت کردند.

سطح زیر کشت پنبه در هند به دلیل شرایط بازار و کاهش قیمت پنبه در سال ۲۰۱۶ با ۸ درصد کاهش مواجه شد که البته این کاهش بیشتر درباره پنبه غیرتراریخته بوده است. به همین دلیل سهم پنبه تراریخته از کل کشت پنبه در این کشور در سال ۲۰۱۶ از ۹۵ به ۹۶ درصد افزایش یافته است.

مقایسه داده های مربوط به کشت پنبه در هند نشان می دهد کشت پنبه تراریخته از سال ۲۰۰۲ موجب ۳۱ درصد افزایش ثمردهی، ۳۹ درصد کاهش مصرف سموم آفت کش و ۸۸ درصد افزایش در سود دهی این محصول شده است.

بررسی ها از کاهش قابل توجه میزان مصرف سم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ با وجود افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه در هند و همچنین افزایش ثمردهی محصول در مدت مشابه حکایت دارد که نه تنها این کشور را از وابستگی به واردات رهانیده بلکه به تولید کننده و صادرکننده اول پنبه جهان تبدیل کرده است.

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ جلسات کمیته مهندسی ژنتیک این کشور، پس از سالها از سر گرفته شد و ارزیابی های لازم برای صدور مجوز کشت به ارقام جدید تراریخته از جمله برنج، نیشکر، بادنجان، پنبه، نخود سودانی و خردل تراریخته را آغاز کرده است.

تولید و عملکرد خردل طی بیست سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است اما خردل تراریخته می تواند با افزایش عملکرد محصول تا ۲۵ درصد باعث رونق صنعت خردل شود و با کلزا رقابت کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج