مرکز آمار با انتشار جزئیات شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات در تابستان سال جاری، از رشد ۱.۶درصدی شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده بخش­‌های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی».

گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می‌­شود.

١-شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٨,٢ که نسبت به فصل قبل١.٦ درصد افزایش یافته است.

٢- تغییرات شاخص بخش­‌های خدمات نیز به شرح ذیل است:

-شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٨٥,٣ که نسبت به فصل قبل ٢,٨ درصد افزایش یافته است.

-شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٣١٥,٧ که نسبت به فصل قبل ٢.٧ درصد افزایش یافته است.

-شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٩,٣ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است.

-شاخص گروه «خدمات واسطه گری‌های مالی (بیمه)» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٩,٧ که نسبت به فصل ٠.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ١٩٢,٩ که نسبت به فصل قبل ٢.٢درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٣٢,٥ که نسبت به فصل قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٣٤٥,٠ که نسبت به فصل قبل٢.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت‌­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل تابستان ١٣٩٦ برابر است با ٢٦٣,٠ که نسبت به فصل قبل٠.٢ درصد افزایش یافته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج