سازمان اداری استخدامی امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره آزمایشی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، انتقال یا ماموریت کارمندان رسمی - آزمایشی ممنوع شد.

در این بخشنامه آمده است، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در جلسه یک آبان بنا به پیشنهاد سازمان اداری و  استخدامی کشور امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره آزمایشی پیش بینی شده در ماده 7 بخشنامه سال 93 (موضوع تعیین وضعیت کارمندان در دوره آزمایشی) را  لغو کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج