براساس اطلاعات جهانی، هفته گذشته بیشترین فعالیت در صنعت کشتیرانی به سفارش و ساخت انواع شناور تعلق داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، هفته گذشته برای صنعت کشتیرانی هفته سفارش و ساخت شناوردها بوده است؛ به گونه ای که فقط کشتیرانی کره جنوبی دو فروند شناور VLOC هر یک به ارزش ۸۲ میلیون دلار سفارش داده است.

همچنین در بخش کانتینری، شرکت‌های کاسکو، sinotrans و zhonggu شش فروند شناور کانتینری سفارش داده‌اند.

ویژه ترین سفارش در هفته گذشته مربوط به شرکت حمل و نقل انرژی کاسکو است که ۱۴ فروند تانکر را به شرکت های کشتی سازی DSIS و  CSSC سفارش داده است که شامل چهار فروند شناور VLSS و سه فروند سوئرماکس و دو فروند نیز MR۲ هستند.

این سفارشات در بازار جهانی در حالی صورت می گیرد که قرار است تا پیش از شروع سال جدید شمسی کشتی های سفارش داده شده ایران از طرف کره ای‌ها تحویل شود تا ایران برای اولین بار بتواند صاحب کشتی های مگاسایز شود.

۱۰ فروند کشتی سفارش داده شده به ایران تحویل داده شد

در میان سفارش های جهانی، احیای قرارداد کشتی سازی ایران و کره جنوبی پس از لغو تحریم های بین المللی یکی از قابل توجه ترین سفارش های خطوط دریایی بوده است که قرار است طی ۱۰ سال  ۱۰ فروند کشتی سفارش داده شده به ایران تحویل داده شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج