میزان واردات روغن خام و روغن نباتی (روغن ساخته شده) از لحاظ وزنی نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته به ترتیب، ۷۷ و۲۰۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۸۲ و ۱۴۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، میزان واردات روغن خام و روغن نباتی (روغن ساخته شده) از لحاظ وزنی نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته به ترتیب، 77 و201 درصد  و از لحاظ ارزشی 82 و 140 درصد در 6 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

میزان واردات روغن پالم اولیین به صورت  خام نیز در این مدت 23 درصد از احاط وزنی و 41 درصد از لحاظ ارزش دلاری افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، میزان واردات دانه های روغنی از لحاظ وزنی 11 درصد و از لحاظ ارزشی 4 درصد کاهش داشته است. 

میزان کنجاله دانه های روغنی نیز که مصرف خوراک دام و طیور دارد 10 درصد از لحاظ وزنی و 8 درصد از لحاظ ارزش دلاری کاهش یافته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج