تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 به 555 میلیارد دلار بالغ خواهد شد که 30درصد افزایش نسبت به سال 2015 را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است که در برگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین معمولا یک سال در یک کشور تولید می‌شود و منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگری خریداری نمی‌شوند.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 معادل 397 میلیارد دلار، در سال 2016 معادل 416 میلیارد دلار، در سال 2017 معادل 447 میلیارد دلار، در سال 2018 معادل 481 میلیارد دلار، در سال 2019 معادل 517 میلیارد دلار و در سال 2020 معادل 555 میلیارد دلار خواهد بود.

در بین کشورهای دنیا آمریکایی‌ها با بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال 2015 تا 2020 میلادی میزان تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب معادل ۱۷۹۶۸، ۱۸۶۹۸، ۱۹۵۵۶، ۲۰۴۹۳، 21404 و 22294 میلیارد دلار خواهد بود.

پس از آمریکا، چینی‌ها با بیشترین تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال 2015 تا 2020 میلادی با ۱۱۳۸۵، ۱۲۲۵۴، ۱۳۱۷۴، ۱۴۲۷۲، 15621 و 17100 میلیارد دلار دومین کشوری خواهند بود که در دنیا بیشترین تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.

آلمان‌ها به عنوان سومین کشور از لحاظ بالا بودن تولید ناخالص داخلی به ترتیب از سال 2015 تا سال 2020 میلادی با ۳۳۷۱، ۳۴۷۳، ۳۵۹۵، ۳۷۲۱، 3847 و 4005 میلیارد دلار سومین کشوری هستند که بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را خواهند داشت.

در مورد کشورهای آسیایی و همسایه ایران باید به آمار تولید ناخالص داخلی ترکیه اشاره کرد که به ترتیب از سال 2015 تا سال 2020 میلادی معادل ۷۲۲، ۷۲۱، ۷۶۱، ۸۰۵، 852 و 906 میلیارد دلار خواهد بود. اماراتی‌ها نیز از سال 2015 تا 2020 میلادی تولید ناخالص داخلی معادل ۳۳۹، ۳۵۶، ۳۸۳، ۴۱۰، 438 و 469 میلیارد دلار خواهند داشت همچنین عربستانی‌ها طی سال های مذکور به ترتیب ۶۳۲، ۶۴۳، ۶۹۵، ۷۴۹، 800 و 849 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج