معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هم اکنون به جایی رسیده ایم که بدون ای تی هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، اظهار داشت: الان تصور این است که آی تی نباشد یعنی توقف کل عملیات بانکی، این عملیات هم شریان اقتصاد کشور است که تصورش ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، ندیمی بوشهری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران تراکنش با تاکید بر اینکه هم اکنون به جایی رسیده ایم که بدون ای تی هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، اظهار داشت: الان تصور این است که ای تی نباشد یعنی توقف کل عملیات بانکی، این عملیات هم شریان اقتصاد کشور است که تصورش ممکن نیست.

معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: متوقف ماندن در یک سطح آی تی نیز درست مانند توقف کامل در این بخش است و ضررهایی را به همراه دارد.

وی با اشاره به برجام گفت: برجام ما را از شرایط سختی در دنیا به شرایط خوبی رساند.

ندیمی بوشهری یکی از علت های عدم ارتباط با بانک های خارجی بعد از برجام را سیستم های بانکی دانست و افزود: تمام موانع ارتباط با بانک های خارجی سیاسی نیست.

 آمریکا همیشه سنگ اندازی می کرده و می کند

وی تحریم را نعمتی برای ارتقای برخی سیستم های داخلی و میدان دادن به جوانان دانست و گفت: آمریکا همیشه سنگ اندازی می کرده و می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج