مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک بر ضرورت همکاری بانک ها و فین تک ها تاکید کرد و افزود: هرگز با شرکت های خارجی کار نخواهیم کرد؛ چراکه هدف ما حمایت از تولیدات داخلی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک(فابا) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران تراکنش، به ضرورت همکاری بانک ها و فین تک ها تاکید کرد و افزود: ٥٦ شرکت فین تک در نمایشگاه تراکنش ایران که حضور یافته اند رایگان آمده اند.

خواهش می کنیم همان طور که سه روز به دبی می روید سه ساعت هم به اینجا بیایید

وی خطاب به مدیران معاونت فناوری رئیس جمهور گفت: خواهش می کنیم همانطور که سه روز به دبی می روید سه ساعت هم به اینجا بیایید.

بیات ضمن اشاره به اینکه آمادگی کامل برای همکاری با شرکت های خارجی داریم تصریح کرد: اما هرگز با شرکت های خارجی کار نخواهیم کرد چراکه هدف ما حمایت از تولیدات داخلی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج