شهریور ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۴.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج،  شهریور ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۴.۲ درصد افزایش یافت.

 تولید این محصولات از ۱۲۳۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۲۸۵ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیون در زامیاد از یک دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسید.

تولید این محصول در کاریزان خودرو نیز صعودی بوده و از ۲۰ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۷۴ دستگاه افزایش یافت.

شهریور ماه امسال تولید انواع کامیون در ماموت نیز از ۷۹ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۹۶ دستگاه رسید.

در این مدت تولید این محصول در آذهایتکس نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۷ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل متوقف شده است

برخلاف این شرکتها اما تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ۳۹ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید این محصول در رخش خودرو دیزل نیز متوقف شده و از ۳۴ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

تولید انواع کامیون در سروش دیزل مبنا نیز نزولی بوده و از ۱۳۰ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۲۷ دستگاه رسید.

شهریور ماه امسال تولید این محصول در سایپا دیزل از ۳۹۰ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۳۶۴ دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصول در گروه بهمن نیز کاهش یافته و از ۵۱۵ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۴۸۴ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز از ۲۵ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۱۱ دستگاه کاهش یافت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج