رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از بازگشت کارگران اخراج شده شرکت صبا فولاد زاگرس خبر داد و افزود: پس از حل مشکل این شرکت در مرحله 25 نفر و طی دو ماه آینده همه کارگران اخراج شده مشغول کار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدنعیم امامی 18 مهرماه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: تاکنون 207 جلسه ستاد تسهیل در استان برگزار شده است که 66 جلسه آن در سال جاری بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از بازگشت کارگران اخراج شده شرکت صبا فولاد زاگرس خبر داد و افزود: پس از حل مشکل این شرکت در مرحله 25 نفر و طی دو ماه آینده همه کارگران اخراج شده مشغول کار خواهند شد.
وی با اشاره به بررسی 11 طرح اقتصادی و تولیدی در این جلسه، اظهار کرد: از این تعداد مشکلات هفت واحد صنعتی و کشاورزی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی رفع و به تعدادی از طرح‌ها اعطای تسهیلات مصوب کارگروه رونق اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصویب شد.
امامی تصریح کرد: بنا بر مصوبات ستاد تسهیل استان 20 واحد صنعتی از تسهیلاتی معادل 24 هزار و 470 میلیون تومان برخوردار خواهند شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه این تسهیلات در دو بخش طرح رونق سازمان صنعت، معدن و تجارت به میزان 62 هزار و 750 میلیون ریال و تسهیلات سرمایه در گردش به میزان 181 هزار و 950 میلیون ریال بوده است، گفت: اشتغال جدید ایجاد شده برای این تسهیلات حدود 241 نفر است که تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.