وزیر راه و شهر سازی گفت: به ازای ساخت هر خانه جدید یک خانه بد از بین می رود، نه اینکه با خانه‌سازی در بیابان به ظاهر آمار مسکن را اضافه کنیم ولی همچنان به احداث خانه‌های بد و کیفیت نازل زندگی مردم ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با اعلام این که به دنبال خانه سازی در بافت های فرسوده به جای بیابان هستیم، اظهار کرد: به ازای ساخت هر خانه جدید یک خانه بد از بین می رود، نه اینکه با خانه‌سازی در بیابان به ظاهر آمار مسکن را اضافه کنیم ولی همچنان به احداث خانه‌های بد و کیفیت نازل زندگی مردم ادامه دهیم.

وی با بیان این که قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران 5 برابر با هم تفاوت دارند، افزود: باید ساخت وساز در درون بافت‌های فرسوده با افزایش قدرت خرید مردم انجام شود، این روش تورم و سوداگری در بخش زمین را کنترل می کند.

وی همچنین با بیان این که مقدمات اجرایی طرح مسکن اجتماعی در انجام است، تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تا زمین های مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی را در مناطقی که وزارت راه زمین دارد را تامین کند.

زمین‌های وزارت راه در اختیار مسکن اجتماعی قرار می گیرد

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنیاد مسکن نیز امور مربوط به اجرای طرح و هماهنگی لازم با کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی و سایر موسسات مربوطه را انجام  می دهد.

آخوندی تاکید کرد: در اجرای طرح مسکن اجتماعی صف جدیدی از متقاضیان ایجاد نمی شود، بلکه با کمک به بنیاد مسکن، کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی شرایطی ایجاد می شود تا این افراد سرپناهی برای خود ایجاد کنند.