رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و 200 به یک هزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی احسان ظفری ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و 200 به یک هزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.

وی همچنین با اعلام اینکه در شرایط حاضر تولید شیر خام در کشور کم ولی تقاضا بالاست، اظهار داشت: وزارتخانه مربوطه در فصل کمبود تولید شیر خام به وسیله سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید تضمینی یا حمایتی شیر خام از دامداران اقدام کرده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت: این اقدام غیر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خود تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

وی در ادامه افزود: تعطیلی برخی از کارخانجات لبنی به سبب کمبود مواد اولیه (شیرخام)، افزایش قیمت محصولات لبنی، کاهش سرانه مصرف و غیره از جمله این تبعات است.

اقدام خاصی در حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت نگرفته است

ظفری اظهار داشت: متاسفانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رغم افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است.

وی گفت: این اتحادیه نیز مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار کشور داشته متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی افزود: هم اکنون شیر خام بصورت افسار گسیخته روز به روز در حال افزایش و همین طور محصولات لبنی گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد.

ظفری تصریح کرد: اجرای مناسب طرح خرید شیر خام بصورت تضمینی (حمایتی) زمانیست که مازاد شیر مصرفی در کارخانجات لبنی کشور وجود داشته باشد در چنین مواقعی تعاون روستایی باید وارد بازار شده و شیر های مازاد را خریداری کند.

وی افزود: در حال حاضر سازمان تعاون روستایی نیاز کارخانجات را خرید می کند که یک تصمیم غیر کارشناسی است.